main content start,
Foto: Ulrich von Heinz

Będący prywatną własnością i nadal zamieszkały pałac w Tegel (Schloss Tegel) pochodzi z dworku, zbudowanego w 1558 r. dla sekretarza nadwornego księcia elektora brandenburskiego, Joachima II. W 1766 r. dworek stał się własnością rodziny von Humboldt. Wilhelm von Humboldt, filozof, językoznawca i założyciel Uniwersytetu Berlińskiego oraz jego brat, przyrodnik Alexander von Humboldt, spędzili tutaj swoje dzieciństwo.
Po zwolnieniu ze służby państwowej w 1819 r. Wilhelm von Humboldt powrócił do rodzinnego domu i zlecił architektowi Karlowi Friedrichowi Schinklowi przebudowę renesansowego dworku zarówno wewnątrz jak i zewnątrz w stylu klasycystycznym. Westybul został urządzony w stylu rzymskiego atrium z leżącą pośrodku fontanną. Gabinety i salony wyposażono w antyczne rzeźby i odlewy, które Wilhelm i Caroline von Humboldt nabyli przede wszystkich podczas kilkuletniego pobytu w Rzymie. Zachowane w większości oryginalne pomieszczenia odzwierciedlają świat idei Humboldtów i są imponującym przykładem wiernej adaptacji antyku w ówczesnych czasach. W ramach oprowadzania można je zwiedzać. Schinkel zaprojektował w 1829 r. również grób rodzinny w parku. Kolumna z rzeźbą Spes, rzymskiego uosobienia nadziei, dłuta Bertela Thorvaldsena jest widoczna z pałacu.

Lokalizacja,

Adelheidallee 19, 13507 Berlin

Telefon,

+49 (30) 4343156

Fax,

+49 (30) 881 15 83

Ceny,

Bilet normalny 12,00 €

Bilet ulgowy 10,00 €

Wystawy

Wydarzenia

Cyfrowy

Bilety

Bilet normalny

12,00 €

Bilet ulgowy

10,00 €

Usługi

Oferta bez barier

Audioguide